other@@3522vip_www.3522.vip_劝廉词二首江城子.惩贪狼

劝廉词二首江城子.惩贪狼
来源:高新热电 作者:陈娅卿
时间:2018-04-16 11:13:04


莫道贪者太猖狂,左揽权,右圈房。

一朝春梦,黯然向黄粱。

为得太平随理想,愿射虎,天网张。


歌罢心胸常坦荡,面如霜,又何妨!

持节扫腐,何日尽清凉?

会挽雕弓如满月,耀廉光,惩贪狼。


钗头凤.劝廉词

红酥手,琼浆酒,金瓯常在春常有。

黄白物,人情过,一朝迷醉,几年寒索。

错!错!错!

铁窗锈,人空瘦,朝暮空对囚服袖。

细思量,泪已晚,若怀清气,悔不当初。

莫!莫!莫!


XML 地图 | Sitemap 地图